• Uyarı

Arama sonuçlarınız

 1. impROS

  Trickler Laravelde Default Timestamp Değeri

  Laravelde migrasyon dosyalarınızda timestamp kullanırken default olarak şu anki zamanı vermek isterseniz useCurrent() seçeneğini kullanabilirsiniz $table->timestamp('service_date')->useCurrent();
 2. impROS

  Trickler Laravel 8 ile İd yi Belli Bir Sayıdan Başlatma

  Laravel 8 ile artık migrasyon dosyalarımızda tanımladığımız id değerlerini belli bir sayıdan başlatabiliriz. Bunun için startingValue metodunu kullanmamız yeterli: public function up() { Schema::create('posts', function (Blueprint $table) { $table->id()->startingValue(1000); ... }
 3. impROS

  Trickler Laravelde SortBy Metodu ile Model İlişkilerinde Sıralama İşlemleri

  Laravelde sorgumuza, model üzerinde kurduğumuz ilişkileri with ile alabildiğimizi öğrenmiştik. Ama bu ilişkiler üzerinde normal yöntemlerle sıralama işlemi yapamayız.. Bunun için sorgudan sonra bir sıralama işlemi yapmak istersek sortBy metotlarını kullanabiliriz. Örnek olarak Konu(Topic)...
 4. impROS

  Trickler Laravelde WithDefault Kullanımı

  Laravelde örnek olarak view da bir yazının, yazarının adını göstermeye çalışalım.. Bunun için basitçe şu komutu kullanabiliriz: {{ $post->author->name }} Ama eğer yazar silinmişse bu kod hata verir(property of non-object).. Bu hatayı engellemek içinse şu komutu kullanabiliriz.. {{...
 5. impROS

  Trickler Laravelde İd Alanının Otamatik Artmasını Engelleme

  Proje geliştirirken bazı durumlarda id yi elle vermek isteriz. Bu tarz durumlarda Eloquent modelimize şu kodu yazarak id nin otomatik artmasını engelleyebiliriz: class User extends Model { public $incrementing = false; // id otomatik artmayacak }
 6. impROS

  Trickler Laravelde Güncelleme İşlemlerinde UpdatedAt Kolununu Devredışı Bırakma

  Laravelde bir güncelleme işlemi yaparken updated_at kolunu otomatik olarak o işlemin yapıldığı tarihle damgalanır. Eğer bunu engellemek istiyorsak aşağıdaki gibi bir yöntem izleyebiliriz: $user = User::find(1); $user->profile_views_count = 123; $user->timestamps = false; $user->save();
 7. impROS

  Trickler Laravelde Timestamp Tarih Formatını Değiştirme

  Laravel 7 den önce tarih standartı şu şekildeydi : 2019-12-02 20:01:00 . Laravel 7 den sonra yeni format şuna döndü : 2019-12-02T20:01:00.283041Z . Eğer bu formatı özelleştirmek isterseniz modelinizin için $dateFormat adlı bir değişken tanımlayıp, tarih formatı atayabilirsiniz. Örnek: class...
 8. impROS

  Trickler Laravelde Bail Komutu İlk Validasyon Hatasında Durma

  Laravelde default olarak validasyon hataları bir liste şeklinde döner.. Eğer bu doğrulamaların ilk hatada durmasını istiyorsanız oluşturduğunuz kurala bail komutunu ekleyebilirsiniz: $request->validate([ 'title' => 'bail|required|unique:posts|max:255', 'body' => 'required', ]);
 9. impROS

  Trickler Laravelde Bakım Modu

  Laravelde sitenizi hızlıca bakım moduna almak için şu komutu kullanabilirsiniz: php artisan down İnsanlar siteye girdiğinde 503 koduyla birlikte sitenin bakımda olduğunu görür.. Ek olarak bu komuta şu parametreleri de ekleyebilirsiniz: --message => İnsanların görmesini istediğiniz mesaj...
 10. impROS

  Trickler Laravelde Kolonun Update Edilmesini Engelleme

  Eğer laravelde bir kolunun sadece 1 kez atanıp, sonra güncellenmemesini istiyorsanız set metoduna ekleyeceğiniz ufak bir kodla bunu sağlayabilirsiniz: class User extends Model { public function setEmailAttribute($value) { if ($this->email) { return; }...
 11. impROS

  Trickler Laravelde DB::Statament() Kullanımı

  Laravelde basit SQL Sorgularını çalıştırmak istiyorsanız ve cevap dönmesini beklemiyorsanız DB::stament() metodunu kullanabilirsiniz.. DB::statement('DROP TABLE users'); DB::statement('ALTER TABLE projects AUTO_INCREMENT=123');
 12. impROS

  Trickler Laravelde Default Doğrulama Mesajını Değiştirme

  Laravelde istekleri kontrol ederken dönen mesajların içeriğini değiştirmek istiyorsanız, FormRequest sınıfınıza messages() diye bir alan daha açıp, ilgili alana istediğiniz bir değer yazmanız yeterli olacaktır. Örnek: class StoreUserRequest extends FormRequest { public function rules()...
 13. impROS

  Trickler Laravelde Query Builder ve Soft Delete

  Laravelde soft delete sayesinde verilerimiz silinmeden sorgularımızdan çıkartabiliyoruz.. Fakat soft delete yapısı sadece Laravel ORM yapısıyla oluşturduğumuz sorgular için geçerlidir.. Query Builder ile yaptığımız sorgularda soft delete yapısının işlemediğini unutmayın: // Soft deleted ile...
 14. impROS

  Trickler Laravelde Birden Fazla Yetkiyi Kontrol Etme

  Laravelde Blade içerisinde @can komutu komutunu kullanarak yetki kontrolü yapabilirsiniz. @canany ile de birden fazla yetki kontrolü yapabilirsiniz: @canany(['update', 'view', 'delete'], $post) // Kullanıcının bu yazıyı silme, görüntüleme ve güncelleme yetkisi var @elsecanany(['create']...
 15. impROS

  Trickler Laravelde Dinamik Olarak İlişkileri Kontrol Etme

  Eğer laravelde Eloquent ilişkilerini dinamik olarak oluşturuyorsanız ve bu ilişkinin olup olmamasına göre işlem yapacaksanız method_exists() fonksiyonunu kullanabilirsiniz: $user = User::first(); if (method_exists($user, 'roles')) { // $user->roles()-> metodunu kullanabilirsiniz }
 16. impROS

  Trickler Laravelde MakeHidden() Metodu Kolon Gizleme

  Bazen laravelde sorguda dönen verilerin hepsinin karşıya ulaşmasını istemeyiz.. Bu tarz durumlarda makeHidden() metodunu kullanarak, istemediğimiz kolonları gizleyebiliriz: $users = User::all()->makeHidden(['email_verified_at','deleted_at']);
 17. impROS

  Trickler Laravel AddSelect() Metodu ile Alt Sorgu Oluşturma

  Laraveldeki sorgularına, addSelect() metodunu kullanarak alt sorgu oluşturup, var olan sorgunuza yeni alanlar ekleyebilirsiniz: return Destination::addSelect(['last_flight' => Flight::select('name') ->whereColumn('destination_id', 'destinations.id') ->orderBy('arrived_at', 'desc')...
 18. impROS

  Trickler Laravel Koleksiyon Metotları: Max(), Avg(), Sum()

  Laravelde bir sorgudan veri aldıktan sonra bazı işlemleri, tekrar bir sorgu yazmadan koleksiyon metodlarını kullanarak yapabiliriz. Bugünkü konuda temel 3 Koleksiyon metodunu inceleyeceğiz: 1.Max(): Parametrede verilen değerin maximumunu bulur. 2.Avg(): Parametrede verilen değerin ortalamasını...
 19. impROS

  Trickler Laravel 7+ Foreign Key Kullanımı

  Laravel 7 ile migrasyon dosyalarımızda yabancıl anahtar ilişkisi kurma işlemini 2 satır yerine ; foreignId() metodunu kullanarak tek satırda yapabiliyoruz.. Laravel 7 den önce yabancıl anahtar ilişkisini şu şekilde kuruyorduk: Schema::table('posts', function (Blueprint $table)){...
 20. impROS

  Trickler Laravelde Tek Satırda Parentı Güncelleme

  Laravelde belongsTo() ile kurulan ilişkilerde, modelin ait olduğu veriyi tek satırla güncelleyebilirsiniz: // post-> belongsTo(User::class) $post->user->update(['email' => 'test@gmail.com']);