• Uyarı

Trickler Laravel Koleksiyon Metotları: Max(), Avg(), Sum()

  • Konbuyu başlatan impROS
  • Başlangıç tarihi

impROS

Member
Yönetici
Laravel Artisan
#1
Laravelde bir sorgudan veri aldıktan sonra bazı işlemleri, tekrar bir sorgu yazmadan koleksiyon metodlarını kullanarak yapabiliriz.
Bugünkü konuda temel 3 Koleksiyon metodunu inceleyeceğiz:

1.Max()
: Parametrede verilen değerin maximumunu bulur.
2.Avg(): Parametrede verilen değerin ortalamasını alır.
3.Sum(): Parametrede verilen değerin toplamını bulur.


Örnek Kullanım:
Kod:
$users = User::all();
$max = 'Max ID: ' . $users->max('id');
$average =  'Ortama Yaş: ' . $users->avg('age');
$total = 'Toplam Bütçe: ' . $users->sum('budget');
[CODE]