• Uyarı

Trickler Basit captche oluşturma

anıl

New member
Yönetici
#1
PHP:
composer require haruncpi/laravel-simple-captcha //paket yüklemesi için
    

{!! getCaptchaBox() !!} //blade içerisinde captcha görüntülemek için


$this->validate($request,['cevap'=>'simple_captcha']) //Validate olmasını istediğiniz field