• Uyarı

Trickler Laravel Eloquentde has() Fonksiyonu ile 2 Derinlikteki İlişkileri Getirme

impROS

Member
Yönetici
Laravel Artisan
#1
Laravelde has fonksiyonu sayesinde ilişki kurduğunuz modeller üzerinde 2 derinlikteki katmanlardan veri alabilirsiniz.

Örnek olarak Author(Yazar) modelimiz,birden fazla Book'a(Kitap) sahip olsun olsun.. Book modelinin de birden fazla Rating'i(Puan) olsun:

Author->hasMany(Book::class);
Book ->hasMany(Rating::class);


$authors= Author::has('books.ratings')->get();