• Uyarı

Trickler Laravel havingRaw() Kullanımı

impROS

Member
Yönetici
Laravel Artisan
#1
Laravel sorgularında groupBy() dan sonra having raw ile filtreleme yapabilirsiniz:

Kod:
Product::groupBy('category_id')->havingRaw('COUNT(*) > 1')->get();
 
#2
1den fazla ise array oluştur mu diyor bu komut? Count sayarken neyi sayıyor? Category id si aynı olan kayıtlar, her bir category id için mi ayrı ayrı sayıyor yoksa ürün tablosundaki veri seti 1den fazlaysamı çalışıyor